ЕК рекламира науката и иновациите сред малките момичета

25 юни 2012, понеделник / 09:41;
ЕК рекламира науката и иновациите сред малките момичета
Първата част на кампанията ще бъде насочена към момичета на тийнейджърска възраст в средните училища, под наслов: Science: it's a girl thing („Науката е и за момичета“). Снимка: ЕПА/БГНЕС

Европейският съюз ще се нуждае от още един милион научни специалисти към 2020 г.

По тази причина Европейската комисия откри кампания за събуждане на научни интереси сред по-широк кръг момичета и за насърчаване на по-голям брой студентки да избират научно-изследователски професии, съобщи пресслужбата на институцията.

Повече от половината студенти в ЕС са жени и те защитават 45% от всички докторати (PhDs). В същото време едва една трета от специалистите, занимаващи се професионално с научно-изследователска работа, са жени.

Жените докторантки продължават да са малцинство в областта на инженерните науки и свързаните с производството изследвания.

Тригодишната кампания ще опита да събуди интерес у тийнейджърките да изучават наука, техника, инженерство и математика. По-късно инициативата ще се разшири, така че да обхване и студентките, като ги насърчава да избират научни професии.

Обикновено младите хора вземат определящи за своето професионално насочване решения на възраст между 13 и 17 години. В този момент от своето образование те решават дали да задълбочат познанията си по определени предмети.

Затова първата част на кампанията ще бъде насочена към момичета на тийнейджърска възраст в средните училища, под наслов: Science: it's a girl thing („Науката е и за момичета“).

Втората фаза на кампанията ще има за цел насърчаване на студентките да се насочват към научни професии.

Кампанията ще опита да оспори някои стереотипни представи за науката, за да могат момичетата и жените да видят, че науката е интересна и може да дава големи възможности.

Ще се поставят под съмнение някои остарели схващания за научните професии, така че да проличи как съвременните научно-изследователски дейности са свързани с обществените потребности.

Европейската комисия подчертава, че научните изследвания и иновацията имат ключово значение за намирането на конкретни решения на генералните предизвикателства, като например сигурността на доставките на храни и енергия, околната среда и изменението на климата или подобряването на здравеопазването.