Обратно към пълната версия на статията »

От какво най-често са заплашени големите акули в бизнеса?

От какво най-често са заплашени големите акули в бизнеса?
Снимка: под лиценза на creative commons
A A+ A++ A

Наказателните дела и проверките на правоприлагащите органи са основните форми на натиск върху директорите на компании. Това сочи проучване на Mains Insurance Brokers & Consultants, с участието на експерти от AIG и Allianz, проведено сред топ мениджъри от 50 големи дружества. Проучването разглежда рисковете, с които най-често се сблъскват биг босовете на големите корпорации.

Запитаните ръководители са посочили, че в близко бъдеще очакват ръст на предявените изисквания към големите шефове за компенсиране на загуби, станали в резултат на небрежност и неспособност за защита на данните.

Сливанията и придобиванията (M&A) са отбелязани от респондентите като една от основните причини за предявяване на претенции при застраховките на отговорностите на директори и служители (D&O). Сред основните рискове лидерите са отбелязали и исковете, свързани с разкриването на невярна информация.

Само за периода декември 2016 г. - януари 2017 г. са регистрирани 64 случая на жалби срещу директори и топ мениджъри на компании от различни индустрии: металургия, търговия, финансови услуги, селско стопанство.
Интервюираните ръководители са отбелязали нарастващото значение на рисковете, свързани с действията на регулатора, насочени към засилване степента на прозрачност на бизнеса.

Петте основни риска за топ-мениджърите на големите компании през 2016 година

1. Регулаторни изисквания, разследвания, проверки
2. Киберрискове
3. Загуба и манипулиране на данни
4. Наказателни дела, глоби
5. Антикорупционно законодателство

Към момента са известни над 500 случая на предявени претенции срещу настоящи и бивши ръководители на банки. По-голямата част от тези претенции са по наказателни производства. Вече има и 50 повдигнати обвинения, коментират авторите на изследването и допълват, че не е изненадващо, че над половината запитани мениджъри са отбелязали разследванията на регулатора или на правоохранителните органи като първи по значимост риск.

Сред актуалните рисковете ръководителите определят тези, свързани с кибератаки и загуба на данни. Във връзка с все по-строго законодателство по света и особено в САЩ и ЕС, както и в Русия и други бивши съветски републики, отговорността за такъв вид нарушения все повече ще става лична за директорите.

Въпреки нарастващото внимание към рисковете, свързани с личната отговорност на директорите, много висши мениджъри все още не им обръщат достатъчно внимание. Доказателство за това е наскоро публикувано проучване PwC за рисковете, които вълнуват висшия мениджмънт. 82% от директорите са посочили, че са много по-загрижени за волатилността на националната валута или геополитическите промени, отколкото за личната отговорност и защитата на своите интереси.

Текущите икономическа конюнктура, както и действията на регулатора, насочени към подобряване прозрачността на пазара, дават широка възможност за искове срещу директори, коментират застрахователите. Това в еднаква степен засяга както големите, така и малките фирми.

Броят на исковете срещу шефове на частни фирми превишава аналогичния показател за държавните дружества. В съвременните условия директорите все по-често отговарят за решенията със собственото си имущество и това със сигурност е причина да се замислят за защитата на личните си интереси, считат застрахователите.

#проверки #топ мениджъри #дружества #регулатор #дружества #бос