Обратно към пълната версия на статията »

Президентът Плевнелиев подписа климатичното споразумение и призова за скорошното му ратифициране и прилагане

Президентът Плевнелиев подписа климатичното споразумение и призова за скорошното му ратифициране и прилагане
Президентска администрация
A A+ A++ A

Държавният глава Росен Плевнелиев подписа за Република България Споразумението от Париж на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Това се случи на официална церемония в залата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Горд съм да потвърдя ангажимента на България за постигане на общите цели с подписването на този исторически документ. Сега всички ние трябва да предприемем решителни действия за скорошното му ратифициране и прилагане“, заяви българският президент в изказване в рамките на пленарното заседание относно климатичните промени.

Държавният глава определи Споразумението от Париж като „решителна стъпка към нисковъглеродно бъдеще, от която няма връщане назад“. „Чистите технологии вече са достъпни. Заедно с намаляването на въглеродните емисии, ще бъдат постигнати положителни промени във всички ключови сектори – енергетиката, транспорта, горското стопанство и използването на земята, водите и отпадъците, земеделието. Ще въведем природосъобразни средства за производство с цел опазване на околната среда и осигуряване на напредък, работни места и по-добро бъдеще за всички“, прогнозира Росен Плевнелиев, като подчерта значителните постижения на България през изминалите 20 години.

Страната ни е една от малкото, която има собствен Закон за ограничаване изменението на климата, който се прилага чрез Третия национален план за действие по измененията на климата - всеобхватна и амбициозна програма на национално ниво за осъществяване на преход към нисковъглеродна икономика и ефективно използване на ресурсите до 2020 г. Страната ни подготвя също така Национална стратегия за адаптация и План за действие за въвеждането й за периода до 2030 година. В процес на разработка е и нова Енергийна стратегия до 2030 г., която да гарантира успешен преход към „чисти“ технологии.

В изказването си президентът Росен Плевнелиев посочи, че като държава член на ЕС страната ни има правно обвързващ ангажимент до 2030 г. да редуцира емисиите вредни газове с 40% спрямо нивата от 1990 г. Изпълнението на тази цел ще ни постави на пътя за постигането на дългосрочната цел за въглеродно неутрална икономика“, обяви държавният глава.

Президентът подчерта още ключовото значение на трансформацията на глобалния енергиен сектор. „България твърдо подкрепя Европейския енергиен съюз и общата политика на енергийна диверсификация, либерализация и енергийна ефективност. Заедно с нашите съседи, работим за подобряване на енергийната ни свързаност и за увеличаване на ефективността на енергийните мрежи с цел създаването на общ регионален енергиен пазар“, заяви Росен Плевнелиев.
Енергийната ефективност, диверсификацията и „чистата“ енергия са основни приоритети в националната ни политика по отношение на климата и енергетиката. Делът на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс на България съставлява 21 на сто и далеч надвишава поставената цел от 16% до 2020 година. Милиарди са инвестирани в енергийна ефективност, допълни президентът.

България има ясна и много амбициозна пътна карта за действие в областта на климата, посочи още президентът. „Като член на Европейския съюз сме ангажирани с изпълнението на общи краткосрочни и дългосрочни цели. България е готова да допринася повече и да даде пример за успешен преход към по-устойчива икономика и нисковъглеродно общество“, заяви още държавният глава.

„Написахме история с приемането на Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г. и с революционното Споразумение от Париж за изменението на климата. Тези исторически постижения доказват, че нациите могат да се обединят за преодоляване на глобалните предизвикателства заедно“, каза още президентът Росен Плевнелиев в изказването си на пленарната сесия в ООН по измененията в климата.

#Споразумението от Париж #Плевнелиев